KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Prijímacie skúšky
Prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania.

Harmonogram prijímacieho pokračovania
 • do 1. 2. 2023 – Riaditeľ strednej školy (ďalej len SŠ) zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 • do 20. 2. 2023 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy (ďalej len ZŠ) na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 • do 28. 2. 2023 Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 • 15. 3. – 30. 4. 2023 – Talentové skúšky.
 • 22. 3. 2023 a 23. 3. 2023 – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
 • do 31. 3. 2023 – SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory.
 • do 10. 4. 2023 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
 • 4. 4. 2023 a 5. 4. 2023 – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.
 • do 20. 4. 2023 – Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.
 • 4. 5. 2023 – 1. kolo: 1. termín prijímacích skúšok.
 • 9. 5. 2023 – 1. kolo: 2. termín prijímacích skúšok.
 • do 6. 6. 2023 – SŠ zverejní konanie druhého kola.
 • 20. 6. 2023 – 2. kolo prijímacích skúšok.
ZTg0MjM