KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Absolvent má:

 

- poznať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu a využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh;

- poznať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve;

- poznať teoreticky základné strojárske technológie, mať vedomosti o používaných strojoch, nástrojoch a prípravkoch;

- poznať prehľad elektrických strojoch, prístrojoch a elektrických zariadeniach používaných v strojárstve;

- poznať prehľad o regulačnej a číslicovej technike a o možnostiach automatického riadenia výrobncýh procesov;

- zvládnuť orientáciu v trhovej ekonomike;

- poznať zásady ochrany pred účinkom elektrického prúdu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

 

YjVmMz