.

 

 

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

»

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ - katolícka teológia

PaedDr. Katalin Takács, zást. riaditeľa - matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

PaedDr. Eva Bodová - slovenský jazyk, občianska výchova

Eleonóra Bodri - odborný výcvik

Mgr. Monika Győri - ekonomika

Mgr. Gabriela Herczog DPA. - nemecký jazyk, maďarský jazyk, telesná výchova

Marián Jurný - odborný výcvik

Ing. Gábor Kiss - ekonomika

Mgr. Lujza Krommerová - maďarský jazyk, slovenský jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Agnesa Mozoliová - anglický jazyk, maďarský jazyk

Ing. Margaréta Sedláková - informatika

Ing. Andrea Szolga Mažárová - ekonomika

Mgr. Csilla Tánczosová - matematika, chémia

RNDr. Attila Tóth, PhD. - fyzika

Mgr. Kristián Vankó - matematika, informatika, telesná výchova

NTQ3N