AKTUÁLNE

arr3Prijímacie skúšky - externé štúdiumTermín prijímacej skúšky pre uchádzačov externého štúdia: 22. 6. 2018 (14:00 hod.).   V prípade...

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

 


»

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ - katolícka teológia

PaedDr. Katalin Takács, zást. riaditeľa - matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

PaedDr. Eva Bodová - slovenský jazyk, občianska výchova

Eleonóra Bodri - odborný výcvik

Mgr. Zoltán Fekete - kulturológia

Mgr. Gabriela Herczog DPA. - nemecký jazyk, maďarský jazyk, telesná výchova

Bc. Ing. Margita Jamrichová - ekonomika

Marián Jurný - odborný výcvik

Mgr. Tibor Radics - informatika, dejepis

Ing. Margaréta Sedláková - informatika

Mgr. Andrea Somogyi, DiS. - anglický jazyk, pedagogika, mediálna výchova

MA. Lenka Šerešová - anglický jazyk

Ing. Andrea Szolga Mažárová - ekonomika

RNDr. Attila Tóth, PhD. - fyzika

OGI4MmE5M