KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

»
Pedagogickí zamestnanci

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ – katolícka teológia

RNDr. Ferenc Zirig, zástupca riaditeľa – matematika, geografia

PaedDr. Eva Bodová – slovenský jazyk, občianska výchova

Mgr. Veronika Flaškárová - anglický jazyk

Csaba Herczog – odborné predmety

Mgr. Gabriela Herczog, DPA – maďarský jazyk, nemecký jazyk

Ing. Ľudovít Horváth, MBA – informatika, telesná výchova, strojníctvo

Bc. Ing. Margita Jamrichová – ekonomické predmety, náboženská výchova

Bc. Zsolt Janik – odborné predmety

Bc. Klára Janik Zsigrai – odborné predmety

Marián Jurný – odborný výcvik

Mgr. Lujza Krommerová – maďarský jazyk, slovenský jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Anikó Rakoncza - maďarský jazyk, informatika

Ing. Margaréta Sedláková – informatika

Mgr. Csilla Tánczosová – matematika, chémia

RNDr. Attila Tóth, PhD. – fyzika

Mgr. Kristián Vankó – matematika, informatika, odborné predmety

Mgr. Dávid Varga – dejepis, občianska náuka

Mgr. Arpád Varga - Anglický jazyk, telesná a športová výchova

Mgr. Eva Vargová – matematika

JUDr. Róbert Bános – právna náuka

Ing. Gábor Kiss – ekonomika

Ing. Kuruczová Martina - ekonomické predmety

Ing. Andrea Szolga Mažárová - slovenský jazyk, ekonomické predmety

Ing. Ján Štefánik – anglický jazyk, ruský jazyk

PaedDr. Katalin Takács – matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

ZmNlZTI