KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

»
Pedagogickí zamestnanci

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ – katolícka teológia

RNDr. Ferenc Zirig, zástupca riaditeľa – matematika, geografia

JUDr. Róbert Bános – právna náuka

PaedDr. Eva Bodová – slovenský jazyk, občianska výchova

Eleonóra Bodri – odborný výcvik

Andrea Dovalová – ekonomické predmety

Csaba Herczog – odborné predmety

Mgr. Gabriela Herczog, DPA – nemecký jazyk, maďarský jazyk

Ing. Ľudovít Horváth, MBA – informatika, telesná výchova, strojníctvo

Bc. Ing. Margita Jamrichová – ekonomické predmety

Bc. Zsolt Janík – odborné predmety

Marián Jurný – odborný výcvik

Ing. Gábor Kiss – ekonomika

Mgr. Lujza Krommerová – maďarský jazyk, slovenský jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Agnesa Molnárová Mozoliová – anglický jazyk, maďarský jazyk

Mgr. Monika Sárkány – slovenský jazyk

Ing. Margaréta Sedláková – informatika

Ing. Ján Štefánik – anglický jazyk, ruský jazyk

PaedDr. Katalin Takács – matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

Mgr. Csilla Tánczosová – matematika, chémia

RNDr. Attila Tóth, PhD. – fyzika

Mgr. Kristián Vankó – matematika, informatika, odborné predmety

Mgr. Dávid Varga – dejepis, občianska náuka

Mgr. Eva Vargová – matematika

YzFiZmQyND