KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Absolvent má:

 

- potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v komunikatívnych situáciách v ústnom a písomnom prejave v materinskom jazyku;

- znalosť slovenskej a  svetovej literatúry;

- znalosť  cudzieho jazyka na úrovni bežnej hovorovej komunikácie a  na účely obchodno-podnikateľských činností;

- znalosti zo stredoškolskej matematiky;

- schopnosť orientácie vo vývoji ľudskej spoločnosti a v ekonomických vzťahoch;

- znalosť zásad spoločenského správania sa a spoločenského protokolu;

- schopnosť komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach.

NWFjMTh