.

 

 

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory

Slovenský jazyk a literatúra (I. - IV. ročník)

Anglický jazyk (I. - IV. ročník)

Nemecký jazyk - (I. - IV. ročník)

Etická výchova (I. - II. ročník)

Náboženská výchova (I. - II. ročník)

Dejepis (III. - IV. ročník)

Občianska náuka (III. - IV. ročník)

Fyzika (I. - II. ročník)

Chémia (I. - II. ročník)

Matematika (I. - IV. ročník)

Informatika (I. ročník) 

Elektronické publikovanie (I. - III. ročník)

Ekonomika (III. - IV. ročník)

Digitálne médiá (I. - III. ročník)

Spracovanie obrazu a textu (I. - III. ročník)

Spracovanie sekvencií (I. - IV. ročník)

Grafický dizajn digitálnych médií (I. - IV. ročník)

Odborný výcvik (I. - IV. ročník)

ZTI3MzM