KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Vyučovacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra (SJL alebo SLF -  1-4. ročník)

Maďarský jazyk a literatúra (MJL - 1-4. ročník) - triedy s vyuč. jaz. maď.

Anglický jazyk (ANJ - 1-4. ročník)

Nemecký jazyk (NEJ - 1-4. ročník) - triedy s vyuč. jaz. slov.

Etická výchova (ETV - 1-2. ročník)

Náboženská výchova (NAV - 1-2. ročník)

Dejepis (DEJ - 3-4. ročník)

Občianska náuka (OBN - 3-4. ročník)

Fyzika (FYZ - 1-2. ročník)

Chémia (CHE - 1-2. ročník)

Matematika (MAT - 1-4. ročník)

Informatika (INF - 1. ročník) 

Telesná a športová výchova (TSV - 1-3. ročník)

Elektronické publikovanie (ELP - 1-3. ročník)

Ekonomika (EKO - 3-4. ročník)

Digitálne médiá (DIM - 1-3. ročník)

Spracovanie obrazu a textu (SOT - 1-3. ročník)

Spracovanie sekvencií (SPS - 1-4. ročník)

Grafický dizajn digitálnych médií (GDM - 1-4. ročník)

Odborný výcvik (ODV - 1-4. ročník)

MzVmYWE3Y2