KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Vyučovacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra (SJL: IIV. ročník)

Anglický jazyk (ANJ: IIV. ročník)

Nemecký jazyk (NEJ: IIV. ročník)

Etická výchova (ETV: III. ročník)

Dejepis (DEJ: IIIIV. ročník)

Občianska náuka (OBN: IIIIV. ročník)

Fyzika (FYZ: III. ročník)

Chémia (CHEM: III. ročník)

Matematika (MAT: IIV. ročník)

Informatika (INF: I. ročník) 

Elektronické publikovanie (ELP: IIII. ročník)

Ekonomika (EKN: IIIIV. ročník)

Digitálne médiá (DIM: IIII. ročník)

Spracovanie obrazu a textu (SOT: IIII. ročník)

Spracovanie sekvencií (SPS: IIV. ročník)

Grafický dizajn digitálnych médií (GDDM: IIV. ročník)

Odborný výcvik (ODV: IIV. ročník)

MWVhOTBmNT