KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Celková charakteristika absolventa:

 

Absolvent študijného odboru 2381 M strojárstvo je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového a riadiaceho charakteru predovšetkým v strojárskych podnikoch. Prostredníctvom odborných predmetov absolvent získa špecifické odborné vedomosti a zručnosti v súlade s regionálnymi požiadavkami trhu práce.

Absolvent má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Po niekoľkomesačnej nástupnej praxi je pripravený vykonávať činnosti vyplývajúce z funkcie konštruktéra, technológa, majstra v strojárstve, kontrolóra a ďalších povolaní v oblastí technickej prípravy výroby, výroby a predaja výrobkov.

Absolvent študijného odboru strojárstvo je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä v študovanom a v príbuzných študijných odboroch a na pomaturitné špecializačné štúdium.

MzZmNzMz