slide-1
slide-2
slide-3

 

 

 

 

 

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

Preberací protokol antigénových samotestov

na domáce použitie  a návod na použitie 

poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR

pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

Odovzdávajúci:                Škola: Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Fučíkova 426, Sládkovičovo

Predmet odovzdania:   antigénové samotesty na domáce použitie

Obsah:

Balenie: (samotest po doplnení tvrdých odberových tyčiniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)

So samotestom sa nepoužíva (nemá byť školami distribuované rodičom so samotestami):

  • návod na použitie z krabice testov (pôvodne určený na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie),
  • sterilná odberová tyčinka mäkká Model No: 96000 (pôvodne určená na nosohltanový výter – nie je určená na samotestovanie)

Návod na použitie pre samotestovanie:

Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

  1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  1. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

video sa spustí aj naskenovaním nasledovného QR kódu:


Dôležité upozornenia:

Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – buď prostredníctvom EDUPAGE, eškoly, e-mailu alebo smsky, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.
ODNhN2Q