.

 

AKTUÁLNE

arr3Deň otvorených dverí - Nyílt nap  Deň otvorených dverí - 25. januára 2019 (od 9:00)   Je určený najmä žiakom 9. a 8. ročníkov...

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk


Deň otvorených dverí - Nyílt nap

 

Deň otvorených dverí - 25. januára 2019 (od 9:00)

 

Je určený najmä žiakom 9. a 8. ročníkov základných škôl, ktorí uvažujú o štúdium na našej strednej škole. Účastníci sa dozvedia charakteristiky odborných predmetov študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií, ďalej budeme informovať o prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia a možnostiach uplatnenia absolventov. Záujemcovia môžu navštíviť odborné učebne, kde odborní učitelia dajú odpovede na konkrétne otázky jednotlivcov.

 

Nyílt nap - 2019. január 30-án (9:00-tól)

 

A programot elsősorban az alapiskolák 9. és 8. osztályos tanulóinak ajánljuk, akik középiskolai tanulmányaikat iskolánkban szeretnék folytatni. A résztvevők információkat kapnak a 3447 K digitális média grafikus tanulmányi szakon oktatott tantárgyakról, a felvételi eljárásról, a tanulmányok általános feltételeiről és a végzős tanulók elhelyezkedési lehetőségeiről. Az érdeklődők megtekinthetik a szaktantermeket, ahol a szaktanárok választ adnak a tanulók, szülők és pedagógusok konkrét kérdéseire.

Koná sa každoročne vo februári

V školskom roku 2018/2019 bude dňa 6.2.2019 

Je určený najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte. Účastníci sa dozvedia charakteristiky študijných programov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. O prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia budú informovať pracovníčky študijného oddelenia. Záujemcom ponúkneme návštevy špičkových laboratórií. Zástupcovia katedier a študentov budú odpovedať na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na príslušných študijných programoch a tiež o možnostiach uplatnenia absolventov. K dispozícii budú aj písomné materiály. Súčasťou programu bude diskusia s absolventmi fakulty. 

Program - 7.2.2018 - program minulého ročníka pre inšpiráciu, bližšie informácie o aktuálnom programe budú zverejnené pred konaním. 

Koná sa každoročne vo februári

V školskom roku 2018/2019 bude dňa 6.2.2019 

Je určený najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte. Účastníci sa dozvedia charakteristiky študijných programov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. O prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia budú informovať pracovníčky študijného oddelenia. Záujemcom ponúkneme návštevy špičkových laboratórií. Zástupcovia katedier a študentov budú odpovedať na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na príslušných študijných programoch a tiež o možnostiach uplatnenia absolventov. K dispozícii budú aj písomné materiály. Súčasťou programu bude diskusia s absolventmi fakulty. 

Program - 7.2.2018 - program minulého ročníka pre inšpiráciu, bližšie informácie o aktuálnom programe budú zverejnené pred konaním. 

Koná sa každoročne vo februári

V školskom roku 2018/2019 bude dňa 6.2.2019 

Je určený najmä študentom maturitných ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na našej fakulte. Účastníci sa dozvedia charakteristiky študijných programov v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. O prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia budú informovať pracovníčky študijného oddelenia. Záujemcom ponúkneme návštevy špičkových laboratórií. Zástupcovia katedier a študentov budú odpovedať na konkrétne otázky jednotlivcov o štúdiu na príslušných študijných programoch a tiež o možnostiach uplatnenia absolventov. K dispozícii budú aj písomné materiály. Súčasťou programu bude diskusia s absolventmi fakulty. 

Program - 7.2.2018 - program minulého ročníka pre inšpiráciu, bližšie informácie o aktuálnom programe budú zverejnené pred konaním. 

 

 

 

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NTVkMzl