.

 

 

AKTUÁLNE

arr3    ...

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Vyučovacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

Etická výchova

Náboženská výchova

Dejepis

Občianska náuka
Fyzika

Matematika

Informatika

Telesná výchova

ODE0M