AKTUÁLNE

arr3GS MS zo SJSLGenerálna skúška MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúra sa koná dňa 18. 10....

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

 


» Študijné odbory
Absolvent má:

 

- správne sa vyjadrovať  v písomnej a hovorenej forme,

- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,

- kriticky hodnotiť získané informácie,

- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

- overovať a interpretovať získané údaje,

- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

MDhmNTh