.

 

AKTUÁLNE

arr3Deň otvorených dverí - Nyílt nap  Deň otvorených dverí - 25. januára 2019 (od 9:00)   Je určený najmä žiakom 9. a 8. ročníkov...

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

» Študijné odbory
Celková charakteristika absolventa:

 

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným  všeobecným  vzdelaním schopný  samostatne  vykonávať,  ovládať  a  riadiť stanovené výrobné operácie pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a zásad starostlivosti o životné prostredie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a  grafickej dokumentácie,  určiť  technologický  postup,  vie  spracovávať  grafické  návrhy, ovláda  postupy  grafického  spracovania digitálnych  médií,  grafiku  digitálnych  médií,  vie hospodárne  využívať  materiál  a  energiu.  Má  predpoklad  ďalším  štúdiom si  zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium.

Absolvent sa  uplatní  v  organizáciách  zaoberajúcich  sa  zhotovovaním  digitálnych  médií, v reprodukčných  a  grafických štúdiách,  v reklamných  agentúrach,  vo  vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby a pod.

N2M2Nm