.

 

 

AKTUÁLNE

arr3    ...

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

»

Prihláška na štúdium na strednej škole - externé/večerné štúdium

 

Na základe § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

"(3) Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája."

"(4) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej  skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium."

ZjQ4Mzc1Yj