.

 

 

KONTAKT

Súkromná stredná odborná škola
Magán Szakközépiskola
Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel: 031 784 0134, 0907 513 525
napíšte nám
e-mail: info@ssos-sladkovicovo.sk

»

PhDr. PaedDr. Attila Takács, riaditeľ - katolícka teológia

PaedDr. Katalin Takács, zást. riaditeľa - matematika, fyzika, náboženská výchova, administrácia a korešpondencia

Mgr. Eva Hanzelová - slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Gabriela Herczog DPA. - nemecký jazyk, maďarský jazyk a literatúra, telesná výchova

Ing. Imrich Jakubecz - strojárstvo

Bc. Ing. Margita Jamrichová - ekonomika, náboženská výchova

Ing. Gabriel Jurás - strojárstvo

Mgr. Szilárd Sipos - matematika, informatika

Mgr. Andrea Somogyi, DiS. - anglický jazyk, pedagogika, mediálna výchova

Ing. Andrea Szolga Mažárová - ekonomika

M. A. Lenka Šerešová - anglický jazyk

RNDr. Attila Tóth, PhD. - fyzika

N2ViMDJ